Izpletņlēkšana Latvijā

Citas ekstrēmās izklaides

Likumi

  • www.likumi.lv/doc.php?id=160670 - Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību. Rīgā 2007.gada 17.jūlijā


Pasaulē